+ 45 70 70 16 88
kontakt@vaerdig-pleje.dk

Hvad kan Værdig Pleje tilbyde

Vi udfører alle de kommunalt visiterede opgaver
med et strejf af individuel tilpasning

Værdig Pleje leverer alle former for tilskudberettigede, og ikke tilskudsberettigede tilkøbsydelser.

Nedenstående tilkøbsydelser er, i følge Erhvervs og selskabsstyrelsen, (det er dem der administrerer ordningen) tilskudsberettiget.

Præmis:
    * Mindst en i husstanden er fyldt 65 år
    * eller er førtidspensionist.

Ydelser:
    * Aftørring af flader i boligen
    * Opvask, hvis det sker i forbindelse med anden rengøring
    * Rengøring af toilet og bad
    * Støvsugning, gulvvask og boning
    * Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.v.

Har du i forvejen visiteret tid, eller tilskudsberettigede tilkøb hos os, - fastholder vi, den lave timepris. ring og hør mere om dine muligheder.

Hjemmeservice, kort fortalt

Efter ændringen af hjemmeserviceloven, der trådte i kraft 1. januar 2010, kan private husstande, hvor mindst én person enten tilskud på 30 % til rengøringsarbejde, som husstanden ellers selv skulle have udført i sit hjem. Det er en generel betingelse, at arbejdet udføres i kundens bolig eller i direkte tilknytning dertil, fx tæppebankning i haven eller et gårdanlæg.

Følgende former for rengøring er ikke tilskudsberettiget:

* Rengøring, som en virksomhed udfører for virksomhedens ejere og for husstande, der er nærtstående i forhold til virksomhedens ejere
* Rengøring i forbindelse med anlægs-, reparations- og vedligeholdelsesarbejde
* Rengøring i forbindelse med udlejning af sommerhuse

Udbetaling af tilskud
Tilskuddet gives til husstanden, men udbetales af praktiske årsager til hjemmeservicevirksomheden. Kunden betaler sin del af regningen på de 70 % af de tilskudsberettigede ydelser og virksomheden modtager derefter tilskuddet på de 30 % via NemKontosystemet.

Tilskudsloft
Den enkelte husstand kan højst få udbetalt 6.000 kr. i tilskud pr. kvartal for arbejde udført af den samme virksomhed. Det betyder, at en husstand (beboere på samme adresse) maksimalt kan få udført hjemmeservice med tilskud for i alt 20.000 kr. i fakturabeløb af samme virksomhed pr. kalenderkvartal (20.000 kr. x 30 % = 6.000 kr. i tilskud).