+ 45 70 70 16 88
kontakt@vaerdig-pleje.dk

Hvorfor Værdig Pleje (er det nu også nødvendigt?)

Ja det er det !!

Set i lyset af den seneste tids nedskæringer, er det blandt andet nu, at visionen om "Værdig Pleje",og "Værdig Hjemmeservice skal" stå sin prøve.

Bare se den seneste nedskæring i Rengøring de hidtidige 26 ugers rengøring er med et slag, reduceret til 24 uger og de udstukne retningslinier dikterer, at det er ugerne op til påske og jul der borttages

Da jeg i gennem mange år, igennem mine ansættelser, og i stigende grad har set og oplevet situationer i hjemmeplejen der bare ikke er iorden, - så jeg i 2005, behovet for at etablere en hjemmepleje, hvor jeg selv kunne sætte standarden.

Værdig-Pleje, huser en bred vifte af kompetente 100% dansktalende medarbejdere. Vi har sygeplejersker, sosu-assistenter og hjælpere, alle med praktisk erfaring.

Værdig-Pleje ønsker ikke bare at udføre de visiterede opgaver, men vi ønsker at du skal trives og fungere i dit eget hjem.

Alle ansatte i Værdig Pleje har udover deres respektive uddannelser, gennemgået Værdig-Plejes interne uddannelses og værdikursus, dette kursus omhandler moral, etik, pli og ettikette.

Værdig Pleje, betyder for os:

Venlighed
Ære
Respekt
Dannelse
Indlevelse
Glæde