+45 70 70 16 88 Kontakt@vaerdig-pleje.dk
img-one

Vores værdier

Værdig Pleje har et hjerte der banker for mennesker og vores højprioritet er at rekruttere medarbejdere med empati, faglighed og ligeværdighed for øje. Vi prioriterer dine nærmeste: Ved samtykke fra dig, vil vi have et tæt samarbejde med dine pårørende og dermed skabe større tryghed for dig og dine nærmeste.

Hvem er vi

Værdig pleje blev startet af Direktør Vibeke Gottlieb i 2018. Virksomheden har været privat leverandør i Fredensborg kommune siden år 2008 Vi har derfor mange års erfaring i at omsætte den visiterede hjælp til det som er vigtigt for dig. Værdig Pleje har fokus på tryghed og faste hjælpere, så det er kendte ansigter med de rette kompetencer, der kommer i dit hjem.

Hvorfor vælge os

Efter et langt liv med frit valg af alt fra børnehave og skole til læge og tandlæge, ønsker ingen mennesker, at deres selvbestemmelse bliver sat ud af kraft, blot fordi de er blevet afhængige af hjælp fra andre. Derfor har vi i Danmark en fritvalgsordning der er med til at skabe større tilfredshed og tryghed, fordi de ældre selv bestemmer, hvem der skal komme i deres hjem og hjælpe med personlig pleje og praktisk bistand. Værdig pleje har siden opstart i 2008 haft et tæt samarbejde med Fredensborg kommune. Det har givet os stor erfaring i at omsætte de visiterede ydelser så de passer optimalt til den enkelte borger.

Tilsynsrapport

www.stps.dk